400-3500ml arasın numuneler için

Blender Poşeti (Yan filtreli,Tam filtreli ve Filtresiz standart)

80 ile 400 ml arası numuneler için

2 hız kademesi vardır. 18000 ve 20000 rpm.

2 kademeli hız 18000/22000

50-400 ml. hız sabit 8 vuruş/sn.

250 μl ile 80 ml. arası numuneler içn