Ar&Ge Merkezi Belgesi

Daha önce ar&ge belgesi alabilmek için en az 50 ar&ge personeli çalıştırma zorunluluğu, yayınlanan bakanlar kurulu kararı ile 30 personele düşürülmüştür.

Ar-Ge merkezi kurup en az 30 ar-ge personeli çalıştıran firmalara Bilim,Sanayi ve Teknoloji bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi belgesi verilerek 5746 sayılı kanunun sağladığı bütün destek ve vergisel muafiyetlerden yararlanma imkanı sağlanmıştır.

Detaylı bilgi için,

http://sagm.sanayi.gov.tr/AnnouncementDetails.aspx?annID=7638&lng=tr

Tubitak 2014 Yılı Ödülleri Açıklandı !

2014 Yılı TÜBİTAK Ödülleri Açıklandı!

2014 yılı TÜBİTAK Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri ile TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülüne ilişkin değerlendirme çalışmaları sonuçlandı. TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından 2014 yılında 3 Bilim Ödülü, 2 Özel Ödül ve 14 Teşvik Ödülü verilmesine karar verildi. 2014 yılında TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü verilmedi.

Ülkemizde yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş, hayattaki bilim insanlarına verilmekte olan Bilim Ödülü için 2014 yılı ödül miktarı 50.000.- TL, altın plaket ve ödül beratından oluşuyor. Bilim Ödülü sahiplerine ayrıca araştırma desteği de veriliyor.

Bilim Ödülü eşdeğeri olarak oluşturulmuş bulunan Özel Ödül, yurtdışında yaptığı çalışmalarıyla bilime uluslararası düzeyde katkıda bulunmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hayattaki bilim insanlarına veriliyor. Özel Ödül için 2014 yılı ödül miktarı 50.000.- TL, altın plaket ve ödül beratından oluşuyor.

Teşvik Ödülü, yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş hayattaki bilim insanlarına veriliyor. Teşvik Ödülü iseçin 2014 yılı ödül miktarı 20.000.-TL, gümüş plaket ve ödül beratından oluşuyor.